Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání o.p.s.
Vítězslava Nezvala 801/1
Havířov - Město
73601
tel.: +420 596 411 350
fax: +420 597 579 145
e-mail: sekretariat@incev.cz

Institut celoživotního vzdělávání Havířov byl založen v roce 1999. Hlavním cílem je rozvoj a prohlubování celoživotního vzdělávání dospělých. Vychází z dlouhodobé činnosti vzdělávacího zařízení, které zabezpečuje potřeby institucí, úřadů, podniků a občanů regionu. V současnosti realizujeme celoživotní vzdělávání, jehož priority směřují do oblasti vzdělávání zaměstnanců veřejné a státní správy, do oblasti vzdělávání rekvalifikačního charakteru v souladu s požadavky úřadu práce, do oblasti vzdělávání seniorů prostřednictvím realizace dvouletého studia v rámci Akademie III. věku. Nabízíme rovněž i individuální kurzy celoživotního vzdělávání, které vznikají na základě požadavků a potřeb firem i jednotlivců. Velmi podstatnou a nezbytnou součást činnosti naší instituce představuje rovněž projektová činnost spočívající v realizaci národních i mezinárodních projektů spolufinancovaných z fondů EU.

VŠSS, ICV Havířov o.p.s. je akreditovanou institucí pro celoživotní vzdělávání u MŠMT, MPSV, MZ a ČNB včetně vzdělávacích programů, a rovněž je akreditovanou institucí MV ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb.

_________________________________________________________________________________________

WEBMAIL